Socialtilsyn


Folketinget har vedtaget et nyt social tilsyn. Det trådte i kraft i 2014.

I 2014 fik Solskin for første gang besøg af Socialtilsynet.

Klik her for at læse Socialtilsynets nyeste tilsynsrapport for Solskin. 

 

Risikobaseret Tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte sidst i 2017 et såkaldt risikobaseret tilsyn på landets bosteder. Konceptet i det risikobaserede tilsyn – ikke at forveksle med det sociale tilsyn - er, at Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af en samlet risikovurdering udvælger forskellige behandlingssteder, som der føres tilsyn med. Bosteder efter serviceloven er ikke behandlingssteder i sundhedsfaglig forstand, men mange af beboere modtager en eller anden form for sundhedsfaglig behandling. Blandt andet derfor har Patientsikkerhedsstyrelsen udvalgt bosteder som fokusområde i 2017.

Klik her for at læse Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn i 2020 (nyt vindue-pdf)