Kære jer

Det har været en heftig uge i Solskin. Det er rigtig dejligt at smittespredning var begrænset og vi nu igen kan ånde lettet op.

Men corona er her stadig og det er langt fra overstået. Som altid, har vi brug for hinanden for at begrænse smitten.

Jeg vedhæfter den seneste orienteringsskrivelse omkring besøgsrestriktioner. 

Vores rammer omkring besøg er stort set uændrede, bortset fra tilføjelsen omkring mundbind.

For at sikre at besøgene kan foregå under sundhedsmæssige forsvarlige forhold, har vi følgende rammer for besøg i beboernes private boliger – vi fraråder stadig besøg i fælles arealerne : 

  • Tid og sted for besøg aftales inden og senest dagen før
  • Besøgende må ikke have symptomer, der kan give mistanke om smitte med COVID-19
  • Besøg skal som udgangspunkt foregå udendørs
  • Det anbefales, at der højst er to besøgende ad gangen
  • Der skal holdes to meters afstand mellem beboeren og den/de besøgende
  • Besøgende skal vaske eller spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg
  • Besøg må vare op til en time
  • Ved indendørs besøg, skal besøgende afspritte de ting, de har rørt ved under besøget, inden de forlader borgerens bolig
  • Brug af mundbind anbefales.

Vi ved, at besøg fra familie og venner har stor betydning for beboernes livskvalitet, og vi har stor forståelse for, at det er forbundet med afsavn, at det er nødvendigt at indføre besøgsrestriktioner. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at skabe trygge rammer for beboerne på vores botilbud og vi håber, at I fortsat vil hjælpe os med, at få hverdagen til at fungere bedst muligt, samtidig med at vi forebygger smittespredning.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på 20416187.

Venlig hilsen

Dimitra Lundsgaard

Leder, Bofællesskabet Solskin