Socialtilsyn

Folketinget har vedtaget et nyt social tilsyn. Det trådte i kraft i 2014.

Social Tilsyn

I 2014 fik Solskin for første gang besøg af Socialtilsynet. 

Klik her for at læse Socialtilsynets nyeste tilsynsrapport for Solskin. 

Før indførelsen af det nye socialtilsyn, fik Hørsholm Kommune gennemført eksternt tilsyn med Solskin. 

Klik her for at læse tilsynsrapporten fra det sidste anmeldte tilsyn i 2012.

Læs evt. hér om  Tilsynskonceptet for det tidligere tilsyn.

Risikobaseret Tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte sidst i 2017 et såkaldt risikobaseret tilsyn på landets bosteder. Konceptet i det risikobaserede tilsyn – ikke at forveksle med det sociale tilsyn - er, at Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af en samlet risikovurdering udvælger forskellige behandlingssteder, som der føres tilsyn med. Bosteder efter serviceloven er ikke behandlingssteder i sundhedsfaglig forstand, men mange af beboere modtager en eller anden form for sundhedsfaglig behandling. Blandt andet derfor har Patientsikkerhedsstyrelsen udvalgt bosteder som fokusområde i 2017.

Klik her for at læse Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn i 2020 (nyt vindue-pdf)

Klik for at læse Resumé fra Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn i 2019 (nyt vindue -word)