Kvalitetsstandard

I medfør af § 139 i lov om social service er det fastsat, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for botilbud efter § 108 i serviceloven. 

Kvalitetsstandarden skal indeholde information til borgeren om indhold, omfang og udførelse af de ydelser, kommunen tilbyder ved ophold i botilbud, der drives iht. Servicelovens § 108. Kvalitetsstandarden beskriver således det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om.

Du kan læse hele Kvalitetsstandarden her.