Værdigrundlag

Hørsholm Kommune har to overordnede værdier:

Her ser vi digHer tør vi gå nye veje.

Disse to værdier er styrende for arbejdet i hele Hørsholm kommune (læs evt. mere om værdierne i dette dokument).

Derudover er Solskin med i et tværkommunalt projekt, hvor der arbejdes for en referenceramme for arbejdet med voksne udviklingshæmmede. Samarbejdet er foregået med Århus Universitet og har udmøntet sig i en forening ved navn KvaliKomBO. Der kan læses mere om KvaliKomBO-projektet hér.